Home

Projekty


plakat 2a pfron biuletynDZIAŁANIA FUNDACJI SĄ DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
I Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH.

ROK 2023/ROK 20234

Dwuletni projekt dofinansowany z funduszy celowych – PFRON.

PFRON_nowe_logo_638x479
Nazwa zadania – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
Projekt współfinansowany przez PFRON w ramach oferty konkursowej 1/2021. Drugi rok realizacji projektu. Całkowity koszt projektu to 203 626,96 zł. Dofinansowany przez PFRON w wysokości 194 226,96 zł, wkład własny Fundacji to 9 400,00 zł.

Projekt wieloletni realizowany w okresie kwiecień 2022 – marzec 2024  pod nazwą „Sukces w poznawaniu świata, sukces w samodzielności – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży wspierające samodzielność„.

Prowadzenia terapii w placówce dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – realizacja działań terapeutycznych indywidualnych i grupowych.


„Punkt terapeutyczny
– słyszę, mówię, czuję – kontynuacja!”

Projekt realizowany w okresie od 09.01.2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. Liczba uczestników projektu w ciągu trzech lat – 50 osób.

Całkowity koszt projektu wynosi 195 777,77 zł realizowany na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Fundacją Słyszę-Mówię-Czuję, nr umowy z dnia 05.01.2022 roku dofinansowany przez Powiat Wołomiński w wysokości 176 200,00 zł.
ze środków finansowych własnych w wysokości 
19 577,77 zł.

ROK 2022

Projekt dofinansowany z funduszy celowych – PFRON.

PFRON_nowe_logo_638x479
Nazwa zadania – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
Projekt współfinansowany przez PFRON w ramach oferty konkursowej 1/2021. Całkowity koszt projektu to 187312,00 zł. Dofinansowany przez PFRON w wysokości 177 912,00 zł, wkład własny Fundacji to 9 400,00 zł.

Projekt wieloletni realizowany w okresie kwiecień 2022 – marzec 2024  pod nazwą „Sukces w poznawaniu świata, sukces w samodzielności – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży wspierające samodzielność„.

Prowadzenia terapii w placówce dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – realizacja działań terapeutycznych indywidualnych i grupowych.


„Punkt terapeutyczny
– słyszę, mówię, czuję – kontynuacja!”

Projekt realizowany w okresie od 09.01.2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. Liczba uczestników projektu w ciągu trzech lat – 50 osób.

Całkowity koszt projektu wynosi 195 777,77 zł realizowany na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Fundacją Słyszę-Mówię-Czuję, nr umowy z dnia 05.01.2022 roku dofinansowany przez Powiat Wołomiński w wysokości 176 200,00 zł.
ze środków finansowych własnych w wysokości 
19 577,77 zł.

____________________

PFRON_nowe_logo_638x479

KONTYNUACJA PROJEKTU WIELOLETNIEGO – do końca marca 2022
Projekt wieloletni realizowany w okresie kwiecień 2020 – marzec 2022  pod nazwą „Samodzielnie i aktywnie chcę poznawać świat – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży wspierające samodzielność”. Projekt współfinansowany przez PFRON w ramach oferty konkursowej „Kierunek Aktywność 1/2019”. Całkowity koszt projektu to 346 538,00 zł, dofinansowany przez PFRON w wysokości 329 013,00 zł.

PROJEKTY ZREALIZOWANE
ROK 2021

„Punkt terapeutyczny
– słyszę, mówię i czuję – edycja ósma”

Projekt realizowany w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2021 roku.

Całkowity koszt projektu wynosi 58.800,00 zł realizowany na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Fundacją Słyszę-Mówię-Czuję, nr umowy 23.2021 z dnia 25.01.2021 r. dofinansowany przez Powiat Wołomiński w wysokości 52.920,00 zł
ze środków finansowych własnych w wysokości 5.880,00 zł.

____________________

PFRON_nowe_logo_638x479

KONTYNUACJA PROJEKTU WIELOLETNIEGO
Projekt wieloletni realizowany w okresie kwiecień 2020 – marzec 2022  pod nazwą „Samodzielnie i aktywnie chcę poznawać świat – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży wspierające samodzielność”. Projekt współfinansowany przez PFRON w ramach oferty konkursowej „Kierunek Aktywność 1/2019”. Całkowity koszt projektu to 346 538,00 zł, dofinansowany przez PFRON w wysokości 329 013,00 zł.


ROK 2020

PFRON_nowe_logo_638x479

Projekt wieloletni realizowany w okresie kwiecień 2020 – marzec 2022  pod nazwą „Samodzielnie i aktywnie chcę poznawać świat – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży wspierające samodzielność”. Projekt współfinansowany przez PFRON w ramach oferty konkursowej „Kierunek Aktywność 1/2019”. Całkowity koszt projektu to 346 538,00 zł, dofinansowany przez PFRON w wysokości 329 013,00 zł.

___________________________________

„Punkt terapeutyczny
– słyszę, mówię i czuję – edycja siódma”

Projekt realizowany w okresie od 1 lutego do 15 grudnia 2020 roku.

Całkowity koszt projektu wynosi 88970,59 zł realizowany na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Fundacją Słyszę-Mówię-Czuję, nr umowy 46.2020 z dnia 31.01.2020 r. dofinansowany przez Powiat Wołomiński w wysokości 75625,00 zł ze środków finansowych własnych w wysokości 13345,59 zł.

___________________________________

PFRON_nowe_logo_638x479

KONTYNUACJA PROJEKTU – DO 31.03.2020

„Samodzielnie i skutecznie poznajemy świat – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży skutecznie wspierające samodzielność”. Projekt współfinansowany przez PFRON w ramach realizacji oferty konkursowej w konkursie 7/2017 Samodzielni i skuteczni.

___________________________________

Projekt wieloletni, realizowany od kwietnia 2018 do 31 marca 2020 roku.

ROK 2019

___________________________________

„Punkt diagnostyczno-terapeutyczny
– słyszę, mówię, czuję – edycja szósta”

Projekt realizowany w okresie od 1 lutego do 15 grudnia 2019 roku.

Całkowity koszt projektu wynosi 95.180,73 realizowany na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Fundacją Słyszę-Mówię-Czuję, nr umowy 60.2019 z dnia 14.02.2019 dofinansowany przez Powiat Wołomiński w wysokości 79.000,00 zł, ze środków finansowych własnych 16.180,73.

ROK 2018

PFRON_nowe_logo_638x479

„Samodzielnie i skutecznie poznajemy świat – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży skutecznie wspierające samodzielność”. Projekt współfinansowany przez PFRON w ramach realizacji oferty konkursowej w konkursie 7/2017 Samodzielni i skuteczni.

___________________________________

Projekt wieloletni, realizowany od kwietnia 2018 do 31 marca 2020 roku.

„Mój zwyczajny, najszczęśliwszy dzień”

Projekt realizowany w okresie od 1 lutego do 15 grudnia 2018 roku.

Całkowity koszt projektu wynosi 18.434,31  realizowany na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Fundacją Słyszę-Mówię-Czuję, nr umowy 29.2018 z dnia 19.01.2018 dofinansowany przez Powiat Wołomiński w wysokości 15.000,00 zł.

___________________________________

„Punkt diagnostyczno-terapeutyczny
– słyszę, mówię, czuję – edycja piąta”

Projekt realizowany w okresie od 1 lutego do 15 grudnia 2018 roku.

Całkowity koszt projektu wynosi 29.761,92  realizowany na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Fundacją Słyszę-Mówię-Czuję, nr umowy 25.2018 z dnia 19.01.2018 dofinansowany dofinansowany przez Powiat Wołomiński w wysokości 25.000,00 zł.

___________________________________

PFRON_nowe_logo_638x479

Drugi rok realizacji projektu Projekt „Słyszę, mówię, czuję – samodzielnie funkcjonuję”  zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia terapeutyczne – współfinansowany przez PFRON w ramach realizacji oferty konkursowej w konkursie 24.

Projekt wieloletni, realizowany od kwietnia 2016 do 31 marca 2018 roku w konkursie 24 PFRON.

LATA UBIEGŁE

ROK 2017

PFRON_nowe_logo_638x479

Drugi rok realizacji projektu Projekt „Słyszę, mówię, czuję – samodzielnie funkcjonuję”  zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia terapeutyczne – współfinansowany przez PFRON w ramach realizacji oferty konkursowej w konkursie 24.

Projekt wieloletni, realizowany od kwietnia 2016 do 31 marca 2018 roku w konkursie 24 PFRON.

___________________________________

„Punkt diagnostyczno-terapeutyczny
– słyszę, mówię, czuję – edycja czwarta”

Projekt realizowany w okresie od 1 lutego do 15 grudnia 2017 roku współfinansowany przez Powiat Wołomiński.

CZWARTA edycja realizacji PUNKTU!!!

_____________________________________

turniej-plakat

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE Z FIRMĄ AMP GOOL 

Współpraca podczas realizacji turnieju charytatywnego w terminach 21.01-04.02.2017

i współpraca z klubem podczas prowadzenia integracyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Fundacji „Słyszę-Mówię-Czuję”

od kwietnia 2017 roku

_____________________________________

Projekt „Słyszę, mówię, czuję – samodzielnie funkcjonuję”  zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia terapeutyczne – współfinansowany przez PFRON w ramach realizacji oferty konkursowej w konkursie 24.

ROK 2016:

Projekt „Słyszę, mówię, czuję – samodzielnie funkcjonuję”  zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia terapeutyczne – współfinansowany przez PFRON w ramach realizacji oferty konkursowej w konkursie 24.

Projekt wieloletni, realizowany od kwietnia 2016 do 31 marca 2018 roku w konkursie 24 PFRON.

_____________________________________

„Punkt diagnostyczno-terapeutyczny
– słyszę, mówię, czuję”

Projekt realizowany w okresie od 1 lutego do 15 grudnia 2016 roku współfinansowany przez Powiat Wołomiński.

Trzecia edycja realizacji PUNKTU!!!

Projekty realizowane przez Fundację w ramach współpracy, wsparcia, współfinansowania  i partnerstwa w roku 2015:

_____________________________________

 Projekt „Słyszę, mówię, czuję – samodzielnie funkcjonuję”  specjalistyczna terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w celu zapewnienia im samodzielnej i skutecznej komunikacji – dofinansowany przez PFRON w ramach realizacji oferty konkursowej w konkursie XIII.

Projekt wieloletni, realizowany od stycznia 2014 do 31 marca 2016 roku.

_____________________________________

„Punkt diagnostyczno-terapeutyczny
– słyszę, mówię, czuję”

w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku

_____________________________________

Świetlica – moje miejsce – projekt badawczy. Termin realizacji – marzec 2015 -luty 2016. Projekt realizowany w ramach współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży oraz Fundacją PZU w partnerstwie z jednostką gminy Czysty Wołomin, z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Miejskim Domem Kultury w Wołominie.

_____________________________________

ZOBACZ! USŁYSZ! POMYŚL!

 

Projekt, laureat konkursu BZ WBK „Tu mieszkam! Tu zmieniam!” oraz uczestnik olimpiady „Zwolnieni z Teorii” 

Projekt krótkoterminowy, realizowany od stycznia 2015 do 28 marca 2015 roku.

_______________________________________

Projekty realizowane przez Fundację w ramach współpracy, wsparcia, współfinansowania  i partnerstwa w roku 2014:

„Punkt diagnostyczno-terapeutyczny
i telefon zaufania – słyszę, mówię, czuję”

w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2014 roku, skierowany do około 25 osób

 

„Tu i tam – słyszę, mówię i czuję”

w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2014 roku, skierowany do około 15 osób

 

„Wolontariat – profesjonalna kadra”

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, skierowany do około 15 osób

Projekty realizowane przez Fundację w ramach współpracy, wsparcia, współfinansowania  i partnerstwa w roku 2013:

Projekt „Słyszę, mówię i czuję przez 4 pory roku” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizowany jest od maja do grudnia 2013 roku.

Pozakonkursowy projekt Fundacji poda nazwą „Wolontariat – wielu wspaniałych ochotników” dofinansowany  przez Gminę Wołomin. Fundacja realizuje pierwszą część złożonej oferty – udział młodych wolontariuszy w gali „Ośmiu Wspaniałych” w Rzeszowie. Projekt realizowany w czerwcu 2013 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego „Niezbędne kroki do integracji i  aktywizacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju mowy wskutek niedosłuchu, autyzmu, zaburzeń genetycznych i niepełnosprawności sprzężonych.” Czas realizacji projektu kwiecień-grudzień 2013.

 Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego, realizowany pod nazwą „Wolontariat –   wspierająca kadra„. Czas realizacji projektu kwiecień-grudzień 2013 r.

Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – Słyszę, mówię i czuję – moja integracja i aktywizacja z rodziną i przyjaciółmi. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach realizacji oferty konkursu ogłoszonego dla organizacji pozarządowych przez gminę Wołomin. Czas realizacji luty-grudzień 2013 rok.

Świetlica – moje miejsce. Termin realizacji – lipiec 2012 -czerwiec 2013. Projekt realizowany w ramach współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży oraz Fundacją PZU.

Program rozwoju bibliotek – długoterminowa współpraca z biblioteką miejską w Wołominie.

Projekty ZREALIZOWANE w roku 2012:

Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną. Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2012. Projekt realizowany w ramach współpracy ze Starostwem Wołomińskim – zadanie konkursowe.

Intensywny trening komunikacji dzieci z zaburzeniami komunikacji, mowy, zaburzeniami motoryki narządów mowy. Termin realizacji wrzesień -listopad 2012. Projekt realizowany w ramach współpracy ze Starostwem Wołomińskim – zadanie pozakonkursowe.

Wolontariat – wspieranie i promowanie idei działań wolontariatu i działań woluntarystycznych poprzez świadome dążenie do współpracy i pomocy innym. Projekt finansowany i realizowany przy współpracy z Gminą Wołomin w ramach realizacji zadania publicznego.

AUTORSKIE PROJEKTY FUNDACJI 

Poczytam Ci piesku – autorski program zajęć dogoterapii, rozpoczęty od realizacji projektu Słyszę, mówię i czuję przez 4 pory roku z misją kontynuowania w dalszym etapie. Podczas projektu dzieci spotykają się z psem w bibliotece, w domu kultury w parku i innych miejscach i w zależności od miejsca opowiadana jest prawdziwa historia o psie, który bierze udział w spotkaniu. W efekcie realizacji projektu powstanie zbiór opowiadań, do których ilustracje wykonają dzieci. Ponadto w Miejskiej Bibliotece Publicznej i zaprzyjaźnionych miejscach książki dotyczące psów będą oznakowane rysunkowymi symbolami, aby dzieci, które nie czytają samodzielnie mogły poszukiwać interesującej ich pozycji. Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2013 roku.

Młody wolontariat – od początku działań Fundacji – zajęcia wspomagające; od października 2012 – część zaawansowana. Poszukujemy partnerów do realizacji projektu.

Centrum terapii i edukacji – od października 2012. Poszukujemy partnerów do realizacji projektu.