Home

Zasady pracy


ZASADY ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W FUNDACJI

Gdy jest już ustalony plan zajęć i terapia odbywa się, bardzo prosimy, aby stosować się do ważnych zasad udziału w zajęciach w Fundacji.

 • Zajęcia w Fundacji mogą odbywać się w formie:
 1. nieodpłatnej (poprzez udział w projekcie)
 2. odpłatnej – gdy pula godzin w projektach jest wykorzystana
 • Każde zajęcia w Fundacji odbywają się po wcześniejszym umówieniu ich z terapeutą.
 • Opiekun uczestnika informuje koordynatora oraz terapeutę o wszelkich ewentualnych trudnościach utrudniających udział w zaproponowanych aktywnościach.
 • Opiekun dba o systematyczny udział uczestnika w zajęciach.
 • Uczestnik ma prawo do zmiany formy wsparcia lub zrezygnowania z zajęć bez podawania powodu jeżeli nie uczestniczy w dofinansowanym projekcie. W przypadku udziału w projekcie rezygnacja z zajęć lub zmiana powinna być uzasadniona.
 • Opiekun uczestnika zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania terapeuty prowadzącego zajęcia o braku możliwości udziału w zajęciach i wspólnego ustalenia odpracowania zajęć.
 • Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie z ważnych powodów.
 • Na zajęcia w Fundacji dzieci przychodzą pod opieką rodzica lub opiekuna i rodzice odpowiadają za zachowanie dzieci. W przypadku gdy dziecko przychodzi samodzielnie na zajęcia i samodzielnie wychodzi z zajęć prosimy o informację pisemną rodzica lub opiekuna dziecka.
 • Przed wejściem do Fundacji zachęcamy, aby rodzice przygotowali dzieci jak należy zachować się podczas wejścia do Fundacji. Jest to dobra okazja do ćwiczenia przywitania z osobami dorosłymi jak i dziećmi. („Dzień dobry, cześć”). Ta sama zasada dotyczy wychodzenia z Fundacji.
 • Fundacja jest miejscem, gdzie może wejść każdy, prosimy o niepozostawianie cennych rzeczy bez nadzoru.
 • Grafik udziału w zajęciach u terapeutów jest zazwyczaj stały, w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach rodzic zobowiązany jest każdorazowo poinformować o nieobecności dziecka. Nie jest zobowiązany do podawania powodu nieobecności. Ta sama zasada dotyczy spóźnień.
 • W przypadku braku informacji o nieobecności na zajęciach, dziecko może zostać skreślone z zajęć, gdyż na jego miejsce wpisana będzie inna osoba. Powrót na zajęcia jest możliwy tylko po rozmowie z koorynatorem.
 • W oczekiwaniu na zajęcia prosimy zachować ciszę, rozmawiać przyciszonym głosem. W salach odbywają się zajęcia, odgłosy z korytarza przeszkadzają w prowadzeniu zajęć.
 • Przed zajęciami bardzo prosimy o sprawdzenie, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia zajęć ? czy nie potrzebuje skorzystać z toalety (zawsze przy zamkniętych drzwiach).
 • Dzieci wchodzą na zajęcia dopiero wtedy, gdy są poproszone przez terapeutę prowadzącego zajęcia. W zależności od zajęć dziecko wchodzi samo lub z rodzicem (opiekunem).
 • W przypadku spóźnienia na zajęcia, jeśli to możliwe rodzic zobowiązany jest poinformować terapeutę o tym, że się spóźni, a po przyjściu do Fundacji zobowiązany jest poinformować o przyjściu poprzez zapukanie do sali i poinformowanie o przyjściu. Następnie należy poczekać na odpowiedni moment wejścia dziecka na zajęcia. Terapeuta w odpowiednim momencie poprosi dziecko.
 • W Fundacji odbywają się różne zajęcia i każdy terapeuta może mieć zasady dotyczące przygotowania do zajęć. Może to dotyczyć odpowiedniego stroju lub diety. Przed każdymi zajęciami ruchowymi lub innymi zajęciami kiedy na prośbę terapeuty dziecko nie powinno być bezpośrednio po posiłku należy bezwzględnie przestrzegać tego zalecenia. W innym przypadku dziecko może źle się poczuć podczas lub po zajęciach.
 • Każde dziecko jest przypisane na zajęcia u danego terapeuty i rodzic jest o tym uprzednio poinformowany.
 • Jeżeli dziecko nie jest wpisane na listę zajęć u terapeuty, a rodzic oczekiwał, że będzie uczestniczyło, należy sytuację wyjaśnić z koordynatorem projektu.
 • Zajęcia u terapeutów odbywają się regularnie i rodzice są na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach. W przypadku nieobecności terapeuty, terapeuta zobowiązany jest podać inny termin lub sposób odpracowania zajęć.

Koordynatorami projektów w Fundacji są:
Beata Bandolet tel. 501 440 297 oraz Agnieszka Banaszek tel. 600 225 640