Home

Co robimy


Bądź jak ptak, który spocząwszy w locie swym na gałązce, chociaż ona ugina się pod jego ciężarem, nie przestaje śpiewać, bo wie, że ma skrzydła, które go ustrzegą od zagłady – V. Hugo

Działania Fundacji obejmują obszary:

  • Terapia – prowadzona w Ośrodku Terapii oraz poza nim, między innymi na pływalni.
  • Integracja – poprzez działania rozszerzające wiedzę na temat osób niepełnosprawnych, poprzez organozowanie zajęć integracyjnych dla różnych grup dzieci i młodzieży.
  • Nauka – zaczynając od prawidłowych odruchów, poprzez nauk,ę poprawnej wymowy aż po… naukę umiejętności związanych z odkrywaniem pasji, talentów a także przydatną w życiu codziennym naukę korzystania z komputera.
  • Wspomaganie – dziecka i rodziny w nowej, trudnej sytuacji, na każdym etapie rozwoju dziecka.
  • Nasze akcje – integracyjne spotkania rodzinne, które odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
  • Rozpowszechnianie idei wolontariatu, zwłaszcza wśród młodzieży.