Home

Pierwsze kroki


Zapraszamy do Fundacji

Nasz Ośrodek terapii mieści się w Wołominie, ul. Mieszka I 8. Nie prowadzimy recepcji, zatem, na każde zajęcia należy się zapisać.

Każda osoba dorosła lub dziecko może skorzystać z konsultacji lub terapii w Fundacji. Nie jest niezbędne posiadanie diagnozy lub innych dokumentów dotyczących problemu, jednak takie dokumenty są niekiedy niezbędne do korzystania z niektórych projektów Fundacji.

 

1. PIERWSZY KROK – wypełnij ankietę uczestnika zajęć w danym roku

FORMULARZ REJESTRACYJNY  – formularz aktywny w roku 2022 – dotyczy rejestracji w projekcie współfinansowanego przez POWIAT WOŁOMIŃSKI – Punkt KONTYNUACJA – aktywny od 09.01.2022

FORMULARZ REJESTRACYJNY do projektu PFRON – aktywny od 20.05.2022

Przydział do zajęć następuje na podstawie informacji podanych w formularzu, rozmowy, weryfikacji dokumentów (jeżeli takie są dostarczone). Każdy uczestnik ma tworzony plan spotkań i terapii – indywidualny plan działań.

2. DRUGI KROK – po otrzymaniu formularza w ciągu 7 dni skontaktujemy się i zaproponujemy zajęcia dla nowego uczestnika lub poprosimy o dodatkowe informacje 

Opiekun uczestnika oraz pełnoletni uczestnik zobowiązany jest do współpracy przy tworzeniu indywidualnego planu działań z uczestnikiem.

Po ustaleniu formy zajęć – dalsze spotkania są już ustalane z terapeutami realizującymi je.