Home

Pierwsze kroki


Zapraszamy do Fundacji

Nasz Ośrodek terapii mieści się w Wołominie, ul. Mieszka I 8. Nie prowadzimy recepcji, zatem, na każde zajęcia należy się zapisać.

Każda osoba dorosła lub dziecko może skorzystać z konsultacji lub terapii w Fundacji. Nie jest niezbędne posiadanie diagnozy lub innych dokumentów dotyczących problemu, jednak takie dokumenty są niekiedy niezbędne do korzystania z niektórych projektów Fundacji.

Zarejestrowanie do Fundacji następuje poprzez poniższy formularz na stronie co jest deklaracją udziału w Fundacji. Po wypełnieniu formularza uczestnik otrzymuje nadany Numer ID i dzięki temu ma możliwość zapisania się do projektów Fundacji. Przydział do zajęć następuje na podstawie informacji podanych w formularzu, rozmowy, weryfikacji dokumentów (jeżeli takie są dostarczone). Każdy uczestnik ma tworzony plan spotkań i terapii – indywidualny plan działań.

WYŚLIJ FORMULARZ NADANIA NUMERU ID UCZESTNIKA

Opiekun uczestnika oraz pełnoletni uczestnik zobowiązany jest do współpracy przy tworzeniu indywidualnego planu działań z uczestnikiem.

Po ustaleniu formy zajęć – dalsze spotkania są już ustalane z terapeutami realizującymi je.