Home

Pierwsze kroki


Zapraszamy do Fundacji

Nasz Ośrodek terapii mieści się w Wołominie, ul. Mieszka I 8. Nie prowadzimy recepcji, zatem, na każde zajęcia należy się zapisać.

Każda osoba dorosła lub dziecko może skorzystać z konsultacji lub terapii w Fundacji. Nie jest niezbędne posiadanie diagnozy lub innych dokumentów dotyczących problemu, jednak takie dokumenty są niekiedy niezbędne do korzystania z niektórych projektów Fundacji.

 

1.PIERWSZY KROK:

WYŚLIJ FORMULARZ NADANIA NUMERU ID UCZESTNIKA

Zarejestrowanie do Fundacji następuje poprzez powyższy formularz na stronie co jest deklaracją udziału w zajęciach Fundacji. Po wypełnieniu formularza uczestnik otrzymuje nadany Numer ID i dzięki temu ma możliwość zapisania się do projektów Fundacji. 

2. DRUGI KROK – wypełnij ankietę uczestnika zajęć w danym roku

ANKIETA UCZESTNIKA ZAJĘĆ W ROKU 2021 – dla każdego uczestnika zajęć w roku 2021 WYŚLIJ FORMULARZ?

Przydział do zajęć następuje na podstawie informacji podanych w formularzu, rozmowy, weryfikacji dokumentów (jeżeli takie są dostarczone). Każdy uczestnik ma tworzony plan spotkań i terapii – indywidualny plan działań.

2. TRZECI KROK – po otrzymaniu formularza w ciągu 7 dni skontaktujemy się i zaproponujemy zajęcia dla nowego uczestnika lub poprosimy o dodatkowe informacje 

Opiekun uczestnika oraz pełnoletni uczestnik zobowiązany jest do współpracy przy tworzeniu indywidualnego planu działań z uczestnikiem.

Po ustaleniu formy zajęć – dalsze spotkania są już ustalane z terapeutami realizującymi je.