Home

Samodzielnie i skutecznie… – projekt na lata 2018-2020 – harmonogram

Posted by beata | On: kw. 06 2018

pfron plakat 2018Od kwietnia 2018 do marca 2020 roku realizujemy projekt dofinansowany przez PFRON pod tytułem „Samodzielnie i skutecznie poznajemy świat – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży skutecznie wspierające samodzielność„.

Celem projektu jest umożliwienie kontynuacji lub rozpoczęcie działań terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych, których niepełnosprawność powoduje mniejszą samodzielność w wielu obszarach.

Czas realizacji projektu: kwiecień 2018 – marzec 2020

Uczestnicy projektu: Osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, przede wszystkim dzieci, młodzież oraz młode osoby dorosłe.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 5.04.2018, planowana jest do 25 kwietnia lub do wyczerpania miejsc – bierzemy pod uwagę wcześniejsze zakończenie rekrutacji.

Każdy uczestnik będzie miał przygotowany Indywidualny Plan Działań – przygotowany na podstawie wywiadu z rodzicami/opiekunami oraz diagnozy i obserwacji.

Diagnozy uczestników – sprawdzanie obecnego stanu umiejętności i funkcjonowania uczestników, aby ustalić właściwe cele działań terapeutycznych. Diagnozy będą odbywały się w terminie kwiecień-czerwiec.

Od kwietnia do czerwca rozpoczną się również zajęcia grupowe diagnostyczne.

W wakacje będą odbywały się spotkania indywidualne oraz zajęcia na pływalni.

Zajęcia terapeutyczne będą odbywały się od września, po ustaleniu grafiku z terapeutami.

Zajęcia terapeutyczne indywidualne: w zależności od potrzeb, uczestnik może brać udział od jednej do wielu form wsparcia właściwej dla jego problemu.

Zajęcia terapeutyczne grupowe – każdy uczestnik zobowiązany jest do udziału w chociaż jednej wybranej i wskazanej formie zajęć grupowych, ze względu na konieczność sprawdzenia jego umiejętności społecznych, wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Psychoedukacja uczestników i rodziców/opiekunów – poprzez indywidualne spotkania z uczestnikami, ale również comiesięczne szkolenia dla rodziców.

Struktura projektu opiera się na łączeniu trzech najważniejszych czynników – terapii indywidualnej z udziałem w zajęciach grupowych oraz psychoedukacją uczestników i rodziców, która spina całość terapii.

wykres

Harmonogram realizacji projektu – pierwszy rok:

harmonogram pfron

 

comment closed