Home

Ankiety Fundacji SMC


Ponieważ coraz więcej zgłoszeń i ważnych informacji jest w naszych ankietach, przygotowaliśmy Państwu osobną stronę, gdzie na stałe są ankiety dotyczące współpracy z Fundacją:

ANKIETY 2020:

Nadanie numeru ID Uczestnika zajęć w Fundacjikonieczna do kontaktu z Fundacją

Ankieta zdrowotna w czasie spotkań w czasie epidemii COVID-9- konieczna do wypełnienia każdorazowo przed każdym spotkaniem (w dniu spotkania) – od marca 2020 do odwołania.

Formularz potrzeb zajęć terapeutycznych 09.2020 – sugestia rodziców/opiekunów dotycząca przydzielonych zajęć dla uczestnika zajęć w Fundacji.

ANKIETY DOTYCZĄCE PROJEKTU PUNKT EDYCJA 7

ANKIETY DOTYCZĄCE PROJEKTU PFRON 2020-2022

ANKIETY DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW I WOLONTARIUSZY