Home

Nowa edycja Punktu…

Posted by beata | On: lut 01 2018

punkt projektZapraszamy do udziału w projektach realizowanych w roku 2018. W lutym rozpoczynamy realizację dwóch projektów dofinansowanych przez Powiat Wołomiński.

Punkt diagnostyczno-terapeutyczny słyszę, mówię, czuję – edycja piąta. W ramach nieodpłatnych zajęć proponujemy zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje. Spośród dostępnych form zajęć proponujemy udział w następujących  zajęciach:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (tylko 16 godzin zajęć miesięcznie)

  • logopedycznych,
  • pedagogicznych,
  • terapii ręki i grafomotoryki,
  • dogoterapii
  • zajęciach terapii wodnej metodą Halliwick.

ZAJĘCIA GRUPOWE (8 godzin zajęć miesięcznie)

Utworzone zostaną dwie grupy liczące około 6 osób:

  • grafomotoryka
  • terapia w wodzie – Halliwick

KONSULTACJE (6 godzin miesięcznie)

  • W zależności od potrzeb możliwość skorzystania z konsultacji u terapeutów naszej Fundacji.

Projekt jest realizowany w dwóch etapach: luty-maj oraz wrzesień-grudzień. Harmonogram pracy projektu przedstawia się następująco:

harmonogram punkt 2018
Ze względu na niskie dofinansowanie projektu  – tylko 16 godzin terapii indywidualnej, bardzo martwimy się, jak w tym roku uda nam się wspierać terapią dzieci i młodzież. Ze względu na konieczność intensywnych zajęć we wszelkich grupach TUS lub zajęć związanych z pracą z emocjami (zaburzenia lękowe) w tym projekcie nie możemy takich zajęć zaproponować, gdyż wymagają one stałej, częstej i systematycznej pracy dziecka z terapeutą. Pozostałe zajęcia można zorganizować tak, że zajęcia będą odbywały się co dwa tygodnie z założeniem intensywnej pracy w domu przy wskazówkach terapeuty. W pierwszej kolejności do projektu dołączyły dzieci, które z poprzedniego etapu będą kontynuowały zajęcia rozpoczęte w poprzedniej edycji. W miarę możliwości będziemy starali się zdobyć fundusze na kolejne zajęcia. Kolejne osoby, które zgłoszą się do projektu będą zakwalifikowane do zajęć terapeutycznych od września.

Ze względu na duże potrzeby osób potrzebujący wsparcia oraz nasze doświadczenie, kwalifikacje a przede wszystkim zauważanie potrzeb dzieci z terenu Powiatu bierzemy pod uwagę możliwość skorzystania z zajęć odpłatnych poza projektem albo wspierania naszych zajęć przez placówki edukacyjne, z którymi dzięki Państwa inicjatywie nawiązujemy skuteczną współpracę.

Wsparciem do realizacji tego projektu jest nasz drugi projekt dofinansowany przez Powiat Wołomiński- projekt pod nazwą Mój zwyczajny, najszczęśliwszy dzień  a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności projekty realizowane przez naszą Fundację dofinansowane przez PFRON. Więcej informacji o projektach w zakładce Co robimy/Projekty

comment closed