Home

Terapia


Fundacja Słyszę Mówię Czuję prowadzi Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży z zaburzeniami w rozwoju mowy, gdzie realizowane są zajęcia terapeutyczne.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone przez specjalistów przygotowane są indywidualnie w zależności od potrzeb dzieci. Proponujemy zajęcia indywidualne i grupowe, a także wsparcie rodziny.

Prowadzimy zajęcia:

 • logopedyczne
 • pedagogiczne
 • psychologiczne
 • trening funkcjonowania codziennego
 • terapia dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera
 • terapia zaburzeń lękowych
 • metoda dobrego startu
 • alternatywne metody komunikacji (AAC)
 • ruch rozwijający W.Sherborne
 • dogoterapia
 • komputerowe
 • taniec
 • emisja głosu
 • teatralne metodą dramy
 • terapia ręki
 • Halliwick (terapia w wodzie)
 • trening umiejętności społecznych (TUS)