Home

Terapia


Fundacja Słyszę Mówię Czuję prowadzi Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży z zaburzeniami w rozwoju, gdzie realizowane są zajęcia terapeutyczne.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone przez specjalistów przygotowane są indywidualnie w zależności od potrzeb dzieci. Proponujemy zajęcia indywidualne i grupowe, a także wsparcie rodziny.

Prowadzimy zajęcia:

 1. diagnoza funkcjonalna PEP R
 2. diagnoza pedagogiczna
 3. terapia logopedyczna w tym surdologopedyczna i neurologopedyczna
 4. psychoedukacja
 5. zajęcia pedagogiczne
 6. zajęcia psychologiczne
 7. trening funkcjonowania codziennego
 8. terapia dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera
 9. terapia zaburzeń lękowych
 10. Metoda Dobrego Startu
 11. alternatywne metody komunikacji (AAC)
 12. ruch rozwijający W.Sherborne
 13. dogoterapia
 14. zajęcia komputerowe
 15. świadomość ciała i taniec
 16. emisja głosu
 17. teatralne metodą dramy
 18. ruch, muzyka, rytm, instrumenty – zajęcia umuzykalniające
 19. zajęcia ruchowe z elementami SI
 20. terapia ręki
 21. grafomotoryka
 22. sensoplastyka
 23. integracja sensoryczna w wodzie
 24. Halliwick (terapia w wodzie)
 25. trening umiejętności społecznych (TUS)
 26. Watsu (terapia w wodzie)