Home

Dogoterapia

Posted by beata | On: cze 14 2017

IMG_4963

Nasza Fundacja jako jedna z pierwszych w Polsce (wcześniej w ramach innej placówki) regularnie i systematycznie prowadzi zajęcia dogoterapii. Dzięki długoletniemu doświadczeniu bezpośrednio obserwujemy wpływ tych zajęć na rozwój dzieci. To często pierwsza forma wsparcia, która przełamuje lęki dzieci, która motywuje do wypowiedzenia pierwszych słów czy komunikatów. Cele terapii dobierane są indywidualnie do uczestnika zajęć lub grupy, za każdym razem jednak pojawiają się niespodziewane, dodatkowe efekty.

Dogoterapia – terapia z udziałem psa

Terapia z udziałem psa, czyli dogoterapia to jedna z milszych form zajęć i terapii zarówno dla osoby uczestniczącej jak i prowadzącej. Zajęcia prowadzone są przez specjalistę wraz z profesjonalnie przygotowanym psem. Osoba prowadząca zajęcia to specjalista z dziedziny psychologii, pedagogiki lub rehabilitacji ruchowej. Dogoterapeuta musi również ukończyć szkolenie, aby uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z psem – dzięki temu zajęcia są bezpieczne i etyczne. Zespół człowiek i pies musi stale się szkolić, człowiek zaś ma obowiązek zapewnić psu bezpieczne i komfortowe warunki. Podczas zajęć z psem nigdy nie wykorzystuje się psa do ćwiczeń, które są dla niego niekomfortowe. Dzięki temu zajęcia uczą nie tylko wykonania zadania, ale również empatii i odpowiedzialności za drugą osobę.

Dzięki zajęciom dogoterapii uzyskujemy poprawę w wielu obszarach – w zależności od celów, jakie sobie stawiamy. Dzieci (a nawet dorośli) chętniej niż w innych sytuacjach wykonują trudne lub związane z emocjami ćwiczenia, chętniej się wypowiadają i mają zapewnione poczucie sukcesu. To jeden z ważniejszych celów terapii. W czasie zajęć nie popadniemy w schematy, co powoduje, że za każdym razem zajęcia są atrakcyjne i zawsze są wyzwaniem dla uczestniczącej w nich osoby. Pozytywnie wpływają na nastrój, a w przypadku lęków pozwalają w widoczny i oczekiwany sposób niwelować je.  Zajęcia z udziałem psa rozwijają również empatię, pobudzają wyobraźnię i zachęcają dzieci do samodzielnej aktywności wykorzystując zdobyte wcześniej doświadczenia i umiejętności.

Beata Bandolet

Beata Bandolet –  oligofrenopedagog, obecnie terapeuta wielu terapii wspomagających – terapeuta w Fundacji „Słyszę-Mówię-Czuję” oraz przedszkolu i szkole „Słoneczna Polana”,  a także w przedszkolu „ASQ Rehabilitacja”. 

Jako dogoterapeuta pracowałam również w następujących placówkach i instytucjach: Szkoła Specjalna w Warszawie ul. Bartnicza; Szkoła Specjalna Wołominie i w Ostrówku; Dom Małego Dziecka w Warszawie; Poradnia Konwaliowa w Warszawie; Fundacja Nasza Bajka; Fundacja Pomocna Ręka; Fundacja Razem Łatwiej, Stowarzyszenie Usłyszeć Świat. Prowadziłam szkolenia dla rodziców, nauczycieli, terapeutów i studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz wydziału Psychologii Zwierząt w SGGW a także dla terapeutów podczas tworzenia ośrodka terapii Sun Space w Gruzji. Brałam udział w szkoleniu psów asystujących Fundacji Pomocna Łapa i pomagałam szkolić psy w szkole Roberta Drozdy. Stale uczestniczę w szkoleniach i konferencjach dotyczących tematyki dogoterapii, szkolenia psów i zachowań psów. Znam i wykorzystuję język komunikacji psów, który jest podstawą relacji człowiek-pies zwłaszcza w pracy.

W swojej pracy łączę wiele metod i dzięki obecności psa, który motywuje dziecko stawiam cele w zależności od danego etapu rozwoju dziecka, najbardziej pilnych potrzeb. Często współpracuję ze specjalistami z innych dziedzin pracujących z dzieckiem.  Najważniejsze jest dla mnie dobrze wykorzystać czas, jaki jestem z dzieckiem, aby każda chwila była dla niego cenna i wywoływała potrzebę sprawdzenia, powtórzenia, zainteresowania dzięki temu zajęcia odnoszą korzyść również po ich zakończeniu. Podczas zajęć dzieci muszą podejmować wiele decyzji, co zmusza je do myślenia, wykorzystania zdobytej wiedzy, przełamania schematów, lęków. Zawsze dbam o to, aby dziecko odniosło podczas zajęć sukces, zawsze dbam też o komfort psa i w przypadku wątpliwości dotyczących komfortu psa, decyduję się na zmianę terapii.

 

comment closed