Home

Metoda ruchu Weroniki Sherborn

Posted by beata | On: paź 27 2017

WSherborn2

Jedną z form zajęć w projekcie dofinansowanym przez PFRON jest Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn to zajęcia ruchowe stymulujące prawidłowy rozwój dziecka. Są skierowane dla dzieci w każdym wieku z różnymi deficytami rozwojowymi i nie tylko. Uniwersalność tej metody wynika z jej założeń, które realizowane są podczas każdego spotkania.

Podstawowe założenia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn to:

  • Budowanie świadomości własnego ciała i usprawnianie ruchowe;
  • Budowanie świadomości przestrzeni i działania w niej;
  • Dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi kontaktu.

Sposób w jaki odbywa się realizacja podstawowych założeń jest naturalny, ponieważ głównym narzędziem wspomagania rozwoju dzieci i terapii zaburzeń tego rozwoju wykorzystywanym podczas ćwiczeń jest sam ruch.

To właśnie poprzez ruch w naturalny sposób dziecko uczy się schematu własnego ciała, odkrywa jak przenosić jego  ciężar , czyli uczy się kontrolować ruch, co gwarantuje rozwój równowagi i kształtuje własną tożsamość. Ruch też pomaga w wykształceniu orientacji w przestrzeni, dzięki której niwelujemy lęki i zagrożenia wynikające z poruszania się w różnych płaszczyznach przestrzeni.

Celem zajęć Weroniki Sherborn jest również, wytworzenie związku z drugim człowiekiem, związku opartego na wzajemnym poznaniu, a także na wzajemnym zaufaniu.

Ważnym elementem jest uświadomienie dzieciom ich własnej siły i nabycie umiejętności jej wykorzystania adekwatnie do otoczenia i do sytuacji.

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn to metoda, która najczęściej odbywa się grupowo, systematycznie 1 x w tygodniu z udziałem rodziców lub rówieśników. Może być  wykorzystywana jako wstęp do innych zajęć terapeutycznych lub jako ich element.

Charakterystyczne zasady dla metody Weroniki Sherborn:

  • Ćwiczenia muszą być radosną zabawą dla dziecka
  • Zajęcia dają poczucie bezpieczeństwa
  • Naprzemienność ćwiczeń dynamicznych i relaksacyjnych
  • Stymulacja aktywności dziecka
  • I wiele wiele innych

Pamiętając, iż ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, metoda Weronika Sherborn okazuję się niezwykle istotna z punktu widzenia rozwoju dziecka. Ruch towarzyszy nam od chwili narodzin przejawiając się w różnych formach: w zabawie, w aktywnym wypoczynku oraz w codziennej pracy, służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktów i porozumiewania się. Dla dzieci z deficytami rozwojowymi Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn pozwala doświadczać i uczy ruchu oraz jego pozytywnego wpływu na funkcjonowanie człowieka.

W Fundacji zajęcia tą metodą prowadzi pedagog Agnieszka Banaszek.

comment closed