Home

Zasady projektu Moj zwyczajny…

Posted by beata | On: lut 15 2018

Logo SMC 03A
mój zwyczajny projekt

Projekt „Mój zwyczajny, najszczęśliwszy dzień” to innowacyjny projekt, zwiększający aktywność i zaangażowanie uczestników. W czasie projektu będziemy realizowali aktywności ze wspólnie utworzonej listy dostępnej na stronie projektu:

W związku z realizacją projektu prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

I. Cel projektu

 1. Projekt ma na celu aktywizację dzieci i rodzin oraz zwiększenie pewności siebie w sytuacjach społecznych poza Fundacją. Pomimo naszego doświadczenia w realizacji projektów integracyjny, dokładnie taka forma zaproponowana jest po raz pierwszy, ale bardzo liczymy, że będziemy mogli ją kontynuować. Celem tego projektu jest przekierowanie aktywności i spędzania czasu na zajęciach terapeutycznych w Fundacji lub innych placówkach, a przeniesienie działań na spontaniczne aktywności, które lepiej uczą zachowań społecznych w kontekście sytuacji, wspierają dzieci szukające kontaktu z innymi, gwarantując im, że wspólnie spędzony czas będzie miłym spotkaniem.
 2. Ponieważ rolą projektu jest również promocja zadania co wiąże się z prowadzeniem fotorelacji ze spotkań, warunkiem udziału w projekcie jest zgodna na publikowanie zdjęć ze spotkań. Fotorelacja ma również aspekt terapeutyczny, dzięki wielokrotnemu przeglądaniu zdjęć możemy dopytać dziecko o jego emocje, wrażenia, spostrzeżenia.

Sposób udziału w projekcie

II. Przygotowanie do udziału

 1. Każdy uczestnik otrzyma propozycję udziału w 4 aktywnościach.
 2. Każda aktywność trwa około 3. godzin, przy czym w niektórych przypadkach czas może ulec zmianie w związku np. ze zmianą pogody lub innych czynników.
 3. W każdej aktywności uczestniczą osoby w podobnym wieku pod opieką terapeutów Fundacji oraz ze wsparciem wolontariuszy.
 4. W aktywnościach związanych z koniecznością zapewnienia większej opieki uczestniczą opiekunowie dzieci (rodzic lub inna, wskazana bliska, pełnoletnia osoba).
 5. Aktywności można wybierać dowolnie z przedstawionej listy.
 6. Należy wybrać 4 aktywności i zadeklarować udział w nich oraz jedną rezerwową aktywność (w przypadku, gdy z przyczyn losowych jakaś aktywność nie odbędzie się).
 7. W przypadku braku możliwości udziału w aktywności, należy jak najszybciej powiadomić koordynatora (na adres e-mail lub sms) o konieczności zmiany aktywności na inną (z listy rezerwowej).
 8. Kontakt e-mail do koordynatora to fundacja@smc.org.pl

III. Realizacja 

 1. W pierwszej aktywności z listy uczestnik uczestniczy na podstawie deklaracji udziału w projekcie. Zajęcia są finansowane lub współfinansowane przez Fundację i Powiat Wołomiński, jednak brana jest pod uwagę niewielka dopłata w przypadku aktywności przewyższających koszty projektu.
 2. Aby wziąć udział w kolejnej aktywności z listy, należy w terminie do 20 dni od wspólnej aktywności, w której uczestnik brał udział udać się samodzielnie, z rodziną lub przyjaciółmi (nawet z kolegami/koleżankami z tej samej grupy) w miejsce o podobnej aktywności*, aby utrwalić zdobyte umiejętności. Ważne, aby udział w tym samodzielnym lub rodzinnym wydarzeniu był zarejestrowany w postaci zdjęcia np. wykonanego aparatem telefonicznym i przesłania na adres e-mail koordynatora (Fundacji) lub poprzez mms. Dodatkowo do zdjęcia prosimy dołączyć datę oraz miejsce aktywności. Dzięki temu będziemy mogli utworzyć mapę aktywności naszych uczestników.
  *Jako miejsce o podobnej aktywności rozumieć należy miejsce, gdzie mogą odbywać się podobne aktywności np. gdy wybieramy się do kina podobną aktywnością może być inne miejsce, gdzie spotykamy się, aby uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym. Ewentualnie, gdy jest to trudno zrealizować uznane zostaną inne miejsca, jakie zaproponują uczestnicy, pod warunkiem, że będą to miejsca, gdzie można udać się z rodziną, przyjaciółmi i są to miejsca służące podniesienia aktywności i samodzielności dzieci np. spacer, plac zabaw, udział w pikniku, koncercie, inne imprezy przy czym nie związane z aktywnością polityczną czy religijną.
 3. Zachęcamy do rozszerzenia relacji np. w postaci pamiętnika, prezentacji multimedialnej vloga na yt lub w innej formie, wybranej przez uczestników. Za przygotowanie najciekawszych fotorelacji i relacji z samodzielnych wyjść przewidziane są nagrody – dodatkowa wycieczka.
 4. W każdej kolejnej aktywności obowiązują te same zasady – czyli przesłanie informacji z miejsca samodzielnego udania się do podobnego miejsca.
 5. Po udziale w czterech aktywnościach uczestnik może być w wyjątkowej sytuacji zaproszony do udziału w kolejnej aktywności, na tych samych zasadach.

IV. PODSUMOWANIE projektu

Podsumowanie projektu i wszystkich aktywności odbędzie się w grudniu, przekazane zostaną uczestnikom spotkań pamiątkowe wspólne zdjęcia oraz na dużym ekranie zdjęcia ze wszystkich spotkań. Wiemy, że takie podsumowanie zapada w pamięci.

Oczekiwane rezultaty

 1. Wzrost samooceny uczestników oraz rodzin uczestniczących w projekcie.
 2. Większa samodzielność uczestników.
 3. Większa wiara rodziców w umiejętności społeczne dziecka.
 4. Wzrost umiejętności społecznych.
 5. Większa aktywność rodziny dziecka.
 6. Większą umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach.
 7. Zapoznanie z większą liczbą osób, ewentualnie zwrócenie uwagi, jakie osoby dziecko wybiera do konwersacji.
 8. Nawiązanie relacji z innymi uczestnikami projektu.
 9. Zaangażowanie w rozwijanie zainteresowań.
 10. Nauka umiejętności spędzania czasu wolnego, planowania.

 

comment closed