Home

Zasady rekrutacji do projektu „Samodzielnie i skutecznie…” na lata 2018-2020

Posted by beata | On: Kwi 06 2018

Zapraszamy do udziału w projekcie, który będziemy realizowali w wyniku konkursu PFRON 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”. Projekt nosi tytuł: Samodzielnie i skutecznie poznajemy świat – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży skutecznie wspierające samodzielność.pfron plakat 2018

Celem projektu jest zwiększeni samodzielności uczestników projektu poprzez specjalistyczne zajęcia terapeutyczne. Dzięki różnorodnym formom wsparcia uczestnicy zwiększą swoje umiejętności w wielu obszarach od mowy i komunikacji, poprzez umiejętności ruchowe, społeczne, zabawy i pracy w grupie oraz inne. Szczegóły projektu omówione zostaną podczas spotkania informacyjnego oraz podana jest na stronie www w osobnym artykule.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności – przede wszystkim dzieci i młodzież oraz młodzi dorośli zamieszkujący na terenie województwa mazowieckiego.

Czas trwania projektu: kwiecień 2018 – marzec 2020

Warunki udziału w projekcie i informacja o współfinansowaniu:

REGULAMIN PROJEKTU

Samodzielnie i skutecznie poznajemy świat – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży skutecznie wspierające samodzielność.

ZASADY

Czas realizacji projektu: kwiecień 2018 – marzec 2020

  • Uczestnik do projektu może być zgłoszony przez opiekuna prawnego (rodzic, opiekun).
  • Opiekun uczestnika jest osobą odpowiedzialną za udział uczestnika w projekcie.
  • Uczestnikami projektu mogą być osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności – przede wszystkim dzieci i młodzież oraz młodzi dorośli zamieszkujący na terenie województwa mazowieckiego.
  • Projekt jest dofinansowany przez PFRON, co pokrywa większą część działań realizowanych w projekcie, pozostałe koszty, między innymi część kosztów związanych z utrzymaniem lokalu musi pokryć Fundacja. Liczymy na Państwa wsparcie przy pokryciu koszów lokalu dlatego zwracamy się z comiesięczną prośbą o pomoc w finansowaniu kosztów lokalu.

  CEL PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie samodzielności uczestnika projektu poprzez udział w odpowiednio dostosowanych formach wsparcia prowadzonych przez Fundację ?Słyszę-Mówię-Czuję?.

  WARUNKI UDZIAŁU UCZESTNIKA W PROJEKCIE

  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ? kopia dostarczona w procesie rekrutacji.
  • Brak zobowiązań wobec Fundacji w związku z udziałem w zajęciach w poprzednim projekcie.
  • Deklaracja udziału w projekcie.
  • Opiekun uczestnika zobowiązany jest do współpracy przy tworzeniu indywidualnego planu działań z uczestnikiem.
  • Opiekun uczestnika informuje koordynatora oraz terapeutę o wszelkich ewentualnych trudnościach utrudniających udział w zaproponowanych aktywnościach.
  • Opiekun dba o systematyczny udział uczestnika w zajęciach.
  • Każdy uczestnik wraz z opiekunem jest pod opieką mentora i trenera rodzin i w każdym miesiącu może otrzymać informacje o celach realizowanych form wsparcia.
  • Uczestnik ma prawo do zmiany formy wsparcia w uzasadnionych sytuacjach.
  • Opiekun uczestnika zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania terapeuty prowadzącego zajęcia o braku możliwości udziału w zajęciach i wspólnego ustalenia odpracowania zajęć.
  • Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie z ważnych powodów.

Rekrutacja do projektu trwa do 25 kwietnia – liczy się kolejność zgłoszeń, w przypadku wcześniejszego zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych, rekrutacja zostanie zamknięta wcześniej.

Są dwie możliwości rekrutacji do projektu:

 • Rekrutacja elektroniczna: wysłanie zgłoszenia drogą e-mail na adres fundacja@smc.org.pl – w tytule maila prosimy wpisać: Rekrutacja do projektu PFRON, w treści maila prosimy podać imię, nazwisko uczestnika oraz deklarację udziału w projekcie „Samodzielnie i skutecznie poznajemy świat„. W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia oraz prośbę o wypełnienie niezbędnego formularza oraz informację jakie dokumenty należy dostarczyć, aby zakończyć etap rekrutacji.
 • Osobiście – w przypadku braku możliwości wysłania e-maila zapraszamy osobiście do Fundacji, Wołomin ul. Mieszka I 8 po odbiór i wypełnienie formularzy rekrutacyjnych w podanych niżej dniach. W czasie tych spotkań nie będą udzielane informacje o projekcie, jedynie wydawane będą formularze przez pracowników projektu. Informacje o projekcie będą udzielane podczas spotkania, a następnie przez przydzielonych do poszczególnych uczestników opiekunów.
  • 9 kwietnia, poniedziałek – godz. 17.00 – 19.30
  • 10 kwietnia, wtorek – godz. 16.00 – 19.00
  • 11 kwietnia, środa – godz. 15.00 – 19.30
  • 12 kwietnia, czwartek – godz. 16.00 – 18.30
  • 13 kwietnia, piątek – godz. 18.00 – 18.00
  • 14 kwietnia, sobota – godz. 12.00- 13.30
 • Nie ma możliwości rejestracji do projektu drogą telefoniczną (rozmowa lub sms).

Lista uczestników projektu zostanie zamknięta w dniu, w którym zgłosi się osoba zajmująca ostatnie wolne miejsce w projekcie. Spotkanie informacyjne w sprawie szczegółów projektu: 14 kwietnia, sobota, godzina  14.00 – w Fundacji – Mieszka I 8 w Wołominie.

 

comment closed