Home

Szkolenie teoretyczne Halliwick

Posted by beata | On: Mar 05 2020

UWAGA – Z POWODU KORONAWIRUSA SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE.

#1 PODSTAWOWE szkolenie teoretyczne dla rodziców, opiekunów, wolontariuszy uczestniczących w zajęciach grupowych w wodzie.

Cel szkolenia Podczas zajęć w wodzie niezbędna jest świadoma pomoc dziecku. Celem podstawowego szkolenia, które muszą odbyć wszyscy opiekunowie dzieci jest przekazanie regulaminu zajęć, organizacja zajęć oraz podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego wspierania dziecka podczas zajęć. Podczas szkolenia rodzice/opiekunowie i wolontariusze zdobywają również wiedzę jak wspierać dziecko samodzielnie, podczas własnych aktywności w wodzie, jak należy przygotować się do zajęć, jak postępować po zakończeniu spotkania.

Bardzo ważnym elementem spotkania będzie omówienie podstawowych zabaw, sposobów wspierania dzieci, a także oddziaływania zajęć na poszczególne obszary rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem emocji i integracji sensorycznej oraz właściwego oddychania.

Przedstawione zostaną również sukcesy dzieci uczestniczących w zajęciach.

Tak krótkie szkolenie nie jest szkoleniem instruktorskim metody i nie nadaje uprawnień do jej samodzielnego stosowania. Szkolenie dla profesjonalistów prowadzą w Polsce i na świecie instruktorzy Halliwick i szkolenie takie trwa kilkadziesiąt godzin w tym obejmuje zajęcia praktyczne.

Termin spotkania: 13.03.2020 godzina 19.00 – 20.30

UWAGA – Z POWODU KORONAWIRUSA SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE.

Grupa docelowa Jest to szkolenie teoretyczne dla rodziców i opiekunów oraz wolontariuszy uczestniczących w zajęciach grupowych zajęć Halliwick, uczestników projektu „Punkt terapeutyczny słyszę, mówię i czuję – edycja siódma” jeżeli rodzice Ci nie uczestniczyli w szkoleniu teoretycznym w ubiegłej edycji projektu.

Miejsce – Ośrodek Terapii Fundacji Słyszę-Mówię-Czuję ul. Mieszka I 8 godzina 19.00 w lokalu Fundacji Słyszę-Mówię-Czuję Wołomin, ul. Mieszka I 8

Dodatkowe informacje – podczas spotkania zbierana będzie składka 15 zł na zakup pomocy dla każdego dziecka, uczestnika zajęć. Pomoce te będą wypożyczane do domu, aby dziecko mogło poćwiczyć z rodzicami.

comment closed