Home

Sami prowadzimy diagnozy i obserwacje

Posted by beata | On: Cze 29 2018

Przed rozpoczęciem terapii potrzebujemy samodzielnie sprawdzić umiejętności uczestników. Nie zawsze dostarczona nam diagnoza jest zgodna z faktycznymi umiejętnościami dziecka. Uzupełniona o wywiad z rodzicami i zapoznanie się z dokumentacją medyczną pozwala nam wstępnie zaplanować terapię. W projekcie PFRON mamy jeszcze możliwość przeprowadzenia naszych diagnoz i obserwacji dzieci w grupie. Dzięki temu mamy pełen obraz umiejętności dziecka.

W czasie diagnozy korzystamy między innymi z diagnozy PEP-R oceniającej diagnozę funkcjinalna, diagnozy gotowości szkolnej, diagnozy umiejętności starszych dzieci oraz umiejętności ruchowych, mowy i komunikacji. Na podstawie diagnoz, uzupełnionych przez rozmowy z innymi terapeutami wspólnie z rodzicami będziemy tworzyli indywidualne plany działań dla każdego dziecka.

Pozwoli nam to od września rozpocząć dobrze zaplanowaną terapię i uzyskanie zakładanych celów.

Jesteśmy przekonani, że taka forma działań jest najbardziej korzystna. Porównując diagnozy przeprowadzone w poprzednim projekcie widzimy efekty naszej pracy u tych dzieci, z którymi kontynuujemy zajęcia. Dzięki temu modyfikując plan działań wiemy w jakich obszarach i w jakim tempie rozwija się dziecko.

Celowo również podczas wakacji nie spotykamy się z dziećmi, gdyż jest to najlepszy czas aby rodzice spędzili z dziećmi więcej czasu na zabawie i innych niż terapeutyczne aktywnościach. Niekiedy, po wakacjach przychodzą do nas całkiem inne dzieci – rola rodziców, rola wspólnej zabawy, aktywności, spędzania czasu jest jedną z najważniejszych metod wspierających rozwój dziecka w każdym wieku.

comment closed