Home

Podsumowanie i efekty drugiego roku realizacji projektu Punkt terapeutyczny – kontynuacja!

Posted by beata | On: gru 28 2023

W roku 2023 kontynuowaliśmy realizację trzyletniego projektu współfinansowanego przez Powiat Wołomiński – Punkt terapeutyczny słyszę, mówię, czuję – kontynuacja! Jest to nasz flagowy projekt, gdyż wcześniej zrealizowaliśmy 8 edycji tego projektu. Celem tego projektu jest utrzymywanie specjalistycznego miejsca i realizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Powiecie Wołomińskim.

Projekt ten został zrealizowany zgodnie z założeniami. Od stycznia 2023 do końca grudnia realizowaliśmy działania w projekcie:

  • Stale dostępny był punkt, miejsce – nasza placówka, w której realizowaliśmy zajęcia terapeutyczne i konsultacyjne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju.
  • Zatrudniliśmy specjalistów i stale przeprowadziliśmy rekrutację do projektu.
  • Odbywała się konsultacja dla dzieci, młodzieży i rodziców.
  • Prowadziliśmy zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe w tym: logopedyczne, terapia w wodzie, terapia ręki, pedagogiczne, zaburzeń lękowych, psychoedukacja.
  • Odbywały się wycieczki i warsztaty – w każdej porze roku aktywizujące działanie.
  • Prowadziliśmy spotkania tematyczne dla rodziców i opiekunów.

Realizowaliśmy zajęcia w placówce, wychodziliśmy też w teren, aby jeszcze lepiej wspierać uczestników. Odbywały się zajęcia na pływalni, ale też byliśmy w parku, w lesie, czy pizzerii – aby wspierać ich samodzielność. Czasami w spotkaniach uczestniczył pies terapeuta, czasami spontanicznie przychodzili do nas goście, a czasami wykonywaliśmy trudne zajęcia, które wymagają skupienia i uwagi – jak w poprzednim roku, gdyż wszystko co robimy jest kontynuacją, ciągłością.

Zainteresowanie projektem, który tak długo jest obecny na terenie Powiatu Wołomińskiego (jest to dziesiąty rok prowadzenia tego typu projektu przez naszą organizację przy współpracy z Powiatem Wołomińskim) jest bardzo duże. Nie wszyscy mogli od razu po zgłoszeniu wziąć udział w aktywnościach, gdyż nie mamy tyle godzin terapeutycznych do realizacji. Część uczestników musiała zostać wpisana na listę rezerwową i dołączyli lub dołączą w kolejnych miesiącach realizacji trzyletniego projektu.

Galeria ze spotkań stale pojawiała się na naszej stronie lub na Fb Fundacji – w tym miejscu przypominamy te wybrane momenty, chociaż wybór był bardzo trudny. Każde zdjęcie, każda sytuacja coś ważnego opowiada. Rok 2023 był bardzo aktywny.

Efekty działań, jak w roku poprzednim i poprzednich latach są widoczne nie tylko w postaci liczby zrealizowanych godzin, co opiszemy w sprawozdaniu, ale przede wszystkim widoczny jest inny aspekty naszej pracy. Stale dostępny i widoczny oraz doceniany jest punkt na mapie Powiatu Wołomińskiego, gdzie każda osoba znajdzie wsparcie. W zależności od dostępności naszych terapeutów i liczby godzin możemy zaproponować konsultacje, a następnie zajęcia indywidualne lub grupowe. Stale zwiększa się liczba osób poszukujących takiego wsparcia, chociaż coraz częściej jest ono realizowane w placówkach edukacyjnych.

comment closed