Home

Plany Fundacji w 2024 roku

Posted by beata | On: sty 12 2024

W roku 2024 czekają nas ważne wydarzenia związane z realizacją naszych projektów. Rok rozpoczynamy realizacją dwóch projektów – Punkt Kontynuacja – współfinansowany przez Powiat Wołomiński (zakończenie 31.12.2024) oraz Sukces w samodzielności – współfinansowany przez PFRON (zakończenie 31.03.2024). Oba projekty wzajemnie się uzupełniają, zatem zakończenie jednego z projektu w marcu 2024 oznacza mniej możliwości zajęć terapeutycznych dla bardzo dużej grupy uczestników. Złożyliśmy kolejny wniosek konkursowy na kontynuowanie działań, ale czekamy na decyzję PFRON. Nowy wniosek uwzględniamy w poniższym harmonogramie, ale zaznaczamy, że jest on planowany. Jeśli nie otrzymamy dofinansowania na jego realizację, podejmiemy decyzję w jakim zakresie i na jakich zasadach realizować zajęcia. Nasza decyzja jest uzależniona od informacji z PFRON. Ostatecznie powinniśmy znać decyzję w marcu (dopiero).

Wniosek Punkt Kontynuacja będziemy realizowali cały rok, będzie on szczegółowo rozpisany w kolejnym wpisie, a w poniższym harmonogramie jest zaznaczony tylko hasłowo. UWAGA bardzo ważne, w tym wniosku raz na kwartał będą realizowane zajęcia aktywizujące i integracyjne jak: wycieczki i warsztaty.

Dodatkowo w roku 2024 poza realizacją projektów i poza sprawami organizacyjnymi nasza Fundacja ma w planach pomoc rodzicom ze Stowarzyszenia „Z możliwościami”, które ma na celu wspieranie dorosłych osób niepełnosprawnych, które zakończyły realizację zajęć w szkole.

Podczas najbliższego spotkania online omówimy z Państwem szczegółowo działania, a poniżej skrótowy harmonogram prac w 2024 roku.

 • STYCZEŃ:
  • Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Punkt Kontynuacja.
  • Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Sukces w samodzielności.
  • Sprawozdania Fundacji, aktualizacja danych uczestników formularz (sprawy organizacyjne).
 • LUTY
  • Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Punkt Kontynuacja.
  • Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Sukces w samodzielności.
  • Bal karnawałowy (dzieci) i dyskoteka w Fundacji (dla starszych grup) – planowana data – 09.02.2024  Szczegóły dotyczące spotkania będą opisywane we wpisach na FB.
 • MARZEC
  • Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Punkt Kontynuacja.
  • Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Sukces w samodzielności.
  • Zakończenie projektu Sukces w samodzielności – planowana data 22.03.2024.  Szczegóły dotyczące zakończenia będą opisywane we wpisach na FB.
  • Sprawozdanie finansowe za zeszły rok (sprawy organizacyjne, księgowe).
 • KWIECIEŃ
  • Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Punkt Kontynuacja.
  • Planowana realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Możemy Więcej (nowy wniosek PFRON) – jeśli otrzymamy dofinansowanie do realizacji projektu. Jeśli nie otrzymamy, działania będą odbywały się w zmniejszonej liczbie godzin.
  • Sprawozdanie z realizacji projektu Sukces w samodzielności.
 • MAJ
  • Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Punkt Kontynuacja.
  • Planowana realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Możemy Więcej (nowy wniosek PFRON) – jeśli otrzymamy dofinansowanie do realizacji projektu, jeśli nie otrzymamy, działania będą odbywały się w zmniejszonej liczbie godzin.
  • Wiosenna wycieczka z projektu Punkt Kontynuacja Szczegóły dotyczące spotkania będą opisywane we wpisach na FB.
 • CZERWIEC
  • Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Punkt Kontynuacja.
  • Planowana realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Możemy Więcej (nowy wniosek PFRON) – jeśli otrzymamy dofinansowanie do realizacji projektu, jeśli nie otrzymamy, działania będą odbywały się w zmniejszonej liczbie godzin.
  • Wiosenna wycieczka z projektu Punkt Kontynuacja – jeśli nie zostanie przeprowadzona w maju.
 • LIPIEC
  • Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Punkt Kontynuacja.
  • Planowany letni turnus – planowana data 1-5.07.2024
  • Planowana wycieczka kajakowa – proponowana data 6.07.2024 Szczegóły dotyczące spotkania będą opisywane we wpisach na FB.
 • SIERPIEŃ
  • Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Punkt Kontynuacja.
  • Letnie aktywności w projekcie Punkt Kontynuacja – wycieczka  Szczegóły dotyczące spotkania będą opisywane we wpisach na FB.
 • WRZESIEŃ
  • Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Punkt Kontynuacja.
  • Planowana realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Możemy Więcej (nowy wniosek PFRON) – jeśli otrzymamy dofinansowanie do realizacji projektu, jeśli nie otrzymamy, działania będą odbywały się w zmniejszonej liczbie godzin.
  • Letnie aktywności w projekcie Punkt Kontynuacja – jeśli nie zostaną zrealizowane w sierpniu
 • PAŹDZIERNIK
  • Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Punkt Kontynuacja.
  • Planowana realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Możemy Więcej (nowy wniosek PFRON) – jeśli otrzymamy dofinansowanie do realizacji projektu, jeśli nie otrzymamy, działania będą odbywały się w zmniejszonej liczbie godzin.
 • LISTOPAD
  • Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Punkt Kontynuacja.
  • Planowana realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Możemy Więcej (nowy wniosek PFRON) – jeśli otrzymamy dofinansowanie do realizacji projektu, jeśli nie otrzymamy, działania będą odbywały się w zmniejszonej liczbie godzin.
  • Jesienny spacer z projektu Punkt Kontynuacja
 • GRUDZIEŃ
  • Realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Punkt Kontynuacja.
  • Planowana realizacja zajęć terapeutycznych i konsultacyjnych z projektu Możemy Więcej (nowy wniosek PFRON) – jeśli otrzymamy dofinansowanie do realizacji projektu, jeśli nie otrzymamy, działania będą odbywały się w zmniejszonej liczbie godzin.
  • Świętowanie Dnia Wolontariusza
  • Warsztaty gwiazdkowe dla uczestników projektu Punkt Kontynuacja
  • Zakończenie trzyletniego projektu Punkt Kontynuacja
  • Sprawozdanie merytoryczne do Ministerstwa (sprawy organizacyjne)

comment closed