Home

Letni i powakacyjny harmonogram projektu Punkt edycja 7 – od lipca do grudnia 2020

Posted by beata | On: Cze 21 2020

Koniec czerwca, zbliżają się wakacje, kończymy już indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne zaplanowane do końca czerwca. Część dzieci wróci na zajęcia od września, część być może nie będzie potrzebowała, a część skorzysta z innych projektów. Planowana wycieczka wiosenna nie odbyła się z powodu pogody i mamy nadzieję zrealizować ją w kolejnym terminie – planujemy początek sierpnia. Mamy też ciekawą ofertę zajęć w projekcie Punkt terapeutyczny – edycja 7 w drugiej części realizacji tego projektu.

Lipiec to gorący miesiąc i u nas również będzie gorąco, co mamy nadzieję ochłodzić zajęciami na pływalni i w cieniu drzew. Niektórzy też lubią planować z wyprzedzeniem dalsze aktywności, zatem przygotowaliśmy już więcej informacji, jak będzie wyglądała praca w projekcie w II etapie czyli VII-XII 2020.

Letni i powakacyjny harmonogram projektu Punkt edycja 7

VII – zajęcia grupowe – w wakacje chcemy utworzyć nowe grupy, dla dzieci, które będą mogły spotkać się w czasie wakacji. Podczas zabaw w grupie będziemy prowadzili aktywności na świeżym powietrzu.

VII – spotkania grupowe w wodzie w lipcu planujemy poprowadzić grupowe spotkania w wodzie z zachowaniem norm sanitarnych obowiązujących w tym okresie. Przed udziałem w tych zajęciach niezbędny jest udział w szkoleniu teoretycznym i praktycznym. Zajęcia będą miały na celu przede wszystkim naukę BEZPIECZEŃSTWA w wodzie, kontroli oddychania, naukę wykorzystania wody do poprawy koordynacji.

VII – konsultacje dla rodziców w lipcu dostępne będą nadal rozmowy online dla rodziców, to również możliwość przygotowania się do udziału w zajęciach terapeutycznych od września – przygotowanie dla rodziców, którzy kontynuują udział w projekcie, lub tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w zajęciach.

VIII – wycieczka – mamy nadzieję, że uda się nam tym razem, planujemy dwa dni – sobota lub niedziela w pierwszy weekend sierpnia.

VIII – w sierpniu nie mamy zajęć – przygotowujemy lokal i dokumentację do zajęć od września.

IX – początek września – ponowna rekrutacja do projektu, jeżeli będą wolne miejsca na zajęcia terapeutyczne.

IX-XII – zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, konsultacyjne, szkolenia dla rodziców.

do 15. XII – warsztaty świąteczne (ewentualnie inna forma, zmodyfikowana w przypadku konieczności spotkań online), zakończenie projektu, wydanie opinii, informacji o uczestnikach.

comment closed