Home

Jak wspieramy dziecko? Szkolenie

Posted by beata | On: kw. 11 2024

Zapraszamy na cykl szkoleń dla rodziców, opiekunów dzieci – niezależnie od wieku, niepełnosprawności, innych wyzwań. Po pierwsze i najważniejsze, wspierajmy dziecko. Jak? Skupimy się na tym, jak wysłuchać dziecko i usłyszeć co chce nam powiedzieć. Jakimi słowami rozmawiać z dzieckiem oraz jakie emocje zauważyć i pozwolić dziecku SAMODZIELNIE, ale z naszym wsparciem sobie z nimi poradzić. Takie zagadnienia będą w pierwszym, podstawowym module szkolenia. W kolejnym module bazując na zdobytej wiedzy będziemy wpierali rodziców w nauce współpracy, samodzielności, stawianiu granic, nauki rozróżniania sytuacji gdy dziecko czegoś potrzebuje, a może tylko chce i co daje zaspokojenie jednego, a co drugiego. Oczywiście będziemy podawali przykłady z naszej codziennej pracy, uzupełniane komentarzami osób uczestniczących.

Szkolenia te są odpowiedzą na wiele pytań, jakie zadają nam – terapeutom i pedagogom – rodzice dzieci z którymi współpracujemy. Jest również wynikiem naszych zainteresowań i chęci poszerzenia wiedzy rodziców o praktyczne umiejętności, jakie my mamy możliwość realizować z uczestnikami naszych zajęć. Szkolenia będą miały wymiar przede wszystkim sprawdzenia w praktyce poznanych rozwiązań, w razie potrzeby dostosowania do odpowiedniej sytuacji. Na szkolenia zapraszamy rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej i są świadomi potrzeby wykonywania własnej pracy w celu rozumienia dziecka – JEGO wyzwań rozwojowych, sposobu komunikacji, przeżywania emocji.

Pierwsza część – moduł podstawowy odbędzie się w ramach zajęć dla rodziców z projektu „Punkt terapeutyczny – słyszę, mówię, czuję – kontynuacja”. Kolejne części – moduł kontynuacja – oraz moduły uzupełniające w zależności od możliwości projektowych będzie również w ramach projektu lub odpłatnie.

 • Spotkania będą miały formę teoretyczną, warsztatową oraz będą zadawane zadania do wykonania w domu.
 • Grupa uczestników będzie kameralna, aby mieć przestrzeń do omówienia sytuacji z zadania domowego.
 • Ważne jest, aby wziąć udział w całym cyklu szkoleń przynajmniej z jednego modułu – wiedza z programu podstawowego.
 • Spotkania będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 18.30 do około 20.30
 • Prawdopodobnie będą to zajęcia raz w miesiącu – potrzebny jest czas na wykonanie prac domowych i zrozumienie tematu w różnych sytuacjach.
 • Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają materiały niezbędne do pracy, jednak będą proszeni o zakup lub wypożyczenie z biblioteki niezbędnej literatury przedmiotu.
 • Zachęcamy, aby w szkoleniu brało udział oboje rodziców. Nie jest to wymóg formalny, ale bardzo ułatwi to wprowadzenie działań w życie domowe. W szkoleniu nie można uczestniczyć wymiennie – raz mama, raz tata. Zawsze musi być chociaż jedna osoba, która jest na wszystkich spotkaniach. Jeśli z przyczyn niezależnych nie może uczestniczyć, w wyjątkowej sytuacji może przyjechać druga osoba.

Ogólny zarys programowy przedstawiamy poniżej, a szczegółowy program tematyczny zostanie wysłany do zapisanych uczestników. Formularz rejestracyjny umieszczony jest u dołu tej strony.

PROGRAM PODSTAWOWY – 2 lub 3 spotkania
1. Uważność w byciu z dzieckiem – emocje i umiejętność dziecka radzenia sobie z emocjami, świadomość rodzica w byciu z dzieckiem tu i teraz.
2. Zachęcanie dziecka do współpracy – nauka, problemy do rozwiązania.

PROGRAM KONTYNUACJA – każdy temat to jedno spotkanie
3. Zachęcanie dziecka do samodzielności.
4. lepsze rozwiązania zamiast karania.
5. Umiejętna pochwała i szacunek dziecka drogą do wiary w siebie.
6. Uwolnienie dziecka od grania ról – w tym – bardzo ważne – roli osoby niepełnosprawnej.

MODUŁY UZUPEŁNIAJĄCE tematy, które będą rozszerzały zagadnienia podstawowe.

 • Mówimy NIE z miłości. Stawianie mądrych granic, pozwalanie na ważne prośby. Jak to odróżnić.
 • Dialog z nastolatkiem – inna styl komunikacji. Fantastyczne partnerstwo.
 • Zabawy, ćwiczenia i aktywności do nawiązania bliskiej relacji z dzieckiem. Na wspólne aktywności nigdy nie jest za późno i… zawsze brakuje czasu, a później ze strony dziecka chęci.
 • Dziecko ze spektrum autyzmu – co chciałoby Ci powiedzieć w pierwszej kolejności.
 • Dzieci z problemami motorycznymi – podejmowanie decyzji na wielu płaszczyznach, nauka autonomii i pozwolenie na nią.
 • Inne – w opracowaniu.

FORMULARZ REJESTRACYJNY – PROGRAM PODSTAWOWY 

Zapraszamy

comment closed