Home

II Etap realizacji projektu PFRON – harmonogram

Posted by beata | On: Cze 21 2019

Kilka dni temu podpisaliśmy aneks dotyczący realizacji drugiego etapu realizacji projektu dofinansowanego przez PFRON. Zajęcia odbywają się już od kwietnia, zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej.

Harmonogram realizacji projektu Samodzielnie i skutecznie… – II Etap kwiecień 2019 – marzec 2020

Obecnie, pod koniec czerwca przygotowujemy się do przerwy wakacyjnej – w lipcu i sierpniu. Jedynie kilka form zajęć będzie odbywało się w wakacje – zajęcia indywidualne na pływalni, konsultacje czyli psychoedukacja i mentoring oraz letnie aktywności dla grupy dzieci, która zgłosiła się do udziału w letnim turnusie.

Po wakacjach, raczej bez zmian wracamy do przydzielonych form terapii i zajęć. Jest to projekt, w którym nie zakładaliśmy zmian w drugim etapie zatem niewiele zmieniło się od kwietnia i również nie planujemy zmian od września, chyba, że tego będzie wymagała sytuacja uczestnika zajęć.

comment closed