Home

Harmonogram realizacji II Etapu projektu PFRON

Posted by beata | On: Kwi 08 2021

Poniżej przedstawiamy na razie skrócony harmonogram realizacji II etapu projektu. Realizację zajęć rozpoczniemy w drugim lub trzecim tygodniu kwietnia. Wszelkie informacje szczegółowe na temat aktywności podawane są na fb Fundacji, przydział do form wsparcia następuje na podstawie dokumentacji, obserwacji, wyników ankiet i jest ustalony w IPD (indywidualnym planie działań) dla każdego uczestnika. W II etapie jest to w większości przypadków kontynuacja, jednak możliwe są uzasadnione zmiany.

Rozpisanie miesięczne zajęć wygląda następująco: w każdym miesiącu szczegółowo opisujemy dwa najbliższe miesiące, aby móc uwzględnić ewentualne zmiany, jakie mogą być spowodowane sytuacją związaną z covid.

Kwiecień – PLAN kontynuowana jest z poprzedniego etapu terapia indywidualna i grupowa, rusza po przerwie terapia w wodzie o ile dostępne będą pływalnie; następuje przydział do poszczególnych form wsparcia dla uczestników nowych, odbędą się też zajęcia grupowe umiejętności zabawy (prawdopodobnie dla najmłodszych grup wiekowych), spotkanie dla rodziców online, sprawdzenie dokumentacji i ankiet.

REALIZACJA IV – zrealizowano wszystkie zaplanowane aktywności poza zajęciami w wodzie z powodu zamkniętych pływalni.

Maj – PLAN – zakończy się terapia indywidualna i grupowa z wyjątkiem terapii w wodzie, która będzie kontynuowana jeśli otwarte będą pływalnie, nastąpi etap diagnozy polegającej na sprawdzeniu różnic w stosunku do poprzedniego roku, a nowi uczestnicy będą przygotowani do wyznaczenia pierwszych celów terapeutycznych. Odbywać się będą diagnostyczne spotkania indywidualne i grupowe, stale też prowadzone będą grupy zabawowe – planowane w formie pikniku lub urodzinowego spotkania Fundacji, jeśli pozwoli na to sytuacja związana z covid. Odbędzie się spotkanie online dla rodziców – temat i termin podany zostanie w drugiej połowie kwietnia poprzez stronę na Fb.

REALIZACJA V – realizowane są wszystkie zaplanowane aktywności z wyjątkiem grupowych zajęć w wodzie – odbywają się tylko zajęcia indywidualne. Planowany piknik przełożony zostanie na wrzesień lub drugą połowę czerwca.

Czerwiec – PLAN w czerwcu nadal prowadzona będzie diagnoza indywidualna oraz grupowa (społeczna), a także zajęcia na pływalni – prawdopodobnie już grupowe, spotkania z mentorem i psychoedukacja. Prowadzone będą czerwcowe grupy zabawowe. Odbędzie się spotkanie online z rodzicami.

REALIZACJA VI – uzupełniona będzie w czerwcu

Lipiec – PLAN – nastąpi przerwa wakacyjna w spotkaniach diagnostycznych, spotkaniach online dla rodziców, nadal prowadzona będzie terapia w wodzie, spotkania z mentorem i psychoedukacja. W lipcu odbędzie się letni turnus stacjonarny oraz wycieczka.

Plan na kolejne miesiące szczegółowo opiszemy w miesiącach poprzedzających, ogólnie jest przedstawiony w poniższej tabelce. Stale odbywa się: psychoedukacja, mentoring oraz spotkania dla rodziców (w formie online). Poszczególne działania oznaczone są w poniżej.

comment closed