Home

Grupowe spotkania z psem – spotkanie 1

Posted by beata | On: Kwi 15 2017

IMG_3662Już ruszyły grupowe zajęcia z psem z projektu współfinansowanego przez PFRON w drugim roku realizacji projektu pod nazwą „Słyszę, mówię i czuję czyli samodzielnie funkcjonuję” – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia terapeutyczne”. Utworzone zostały dwie grupy zgodnie z wiekiem i umiejętnościami uczestniczących w nich dzieci. Cykl dziesięciu, comiesięcznych spotkań powoduje zrozumienie tematu i zachęca dzieci do większej aktywności i podejmowania samodzielności w wielu obszarach.

Tematyka zajęć będzie różnorodna, dostosowana do potrzeb uczestniczących dzieci. Pierwsze spotkanie dla obu grup z psem miało na celu obserwację dzieci w grupie, zainteresowanie tematem i wykonanie pierwszych ćwiczeń i poleceń z psem. Ogólnym celem tych spotkań jest:

 • nauka koncentracji w grupie, co jest ułatwione ze względu na bardzo dużą motywację dzieci do kontaktu z psem;
 • umiejętność wypowiadania się na tle grupy lub nawet wykonywania poleceń przed grupą;
 • prezentacja umiejętności przed grupa;
 • czekanie na swoją kolej;
 • ćwiczenie pamięci;
 • rozwijanie empatii;
 • umiejętność wyrażania emocji;
 • i wiele innych:)

Dla maluszków najważniejsze jest sprawdzanie przez działanie wszystkich swoich umiejętności. Dzieci wykorzystają i sprawdzą wszystkie umiejętności jakie poznały lub poznają podczas innych zajęć: logopedycznych, pepdagogczinych, terapii ręki i innych. Zajęcia bazują na umiejętnościach dzieci i potrzebie ich wykorzystania – od komunikacji poprzez manipulację aż po okazywanie i wyrażanie emocji. Spotkania zakończą się w marcu opisem i podsumowaniem. Przy każdym spotkaniu dzieci poznają słownictwo związane z zajęciami, będzie ono utrwalane na pozostałych zajęciach. Podczas pierwszego spotkania pojawiły się nowe słowa oraz sprawdziliśmy rozumienie takich pojęć jak ciężki/lekki; długi/krótki; mały/duży. Ponadto, tylko podczas zajęć z psem wzrasta na tyle motywacja i zaangażowanie, że nawet trudne ćwiczenia, w których nie pomaga mama można samodzielnie wykonać. Gdyby jednak była potrzeba nasi wolontariusze – młodzież z gimnazjum i liceum – pomogą i będą doskonałym wsparciem dla dzieci.

W grupie starszej koncepcja zajęć dotyczy, poza wykorzystaniem zdobytych umiejętności również:

 • planowania swojego zaangażowania w grupie;
 • poczucia odpowiedzialności za psa;
 • rozwijanie poczucia pewności siebie;
 • rozwijanie odpowiedzialności za swoje zachowanie, zaangażowanie;
 • naukę określania swoich mocnych stron;
 • umiejętność radzenia sobie ze swoimi słabszymi stronami;
 • wiele innych…

Grupa starsza ma utworzyć zespół, gdzie każdy wie, jakie ma mocne strony. Jednocześnie każdy zdobywa umiejętności potrzebne do egzaminu, jaki odbędzie się na koniec projektu. Za każdym razem można zdobyć punkty niezbędne do kontynuowania zadań. Taka motywacja jest dla dziecka jednoznaczną wskazówką co już potrafi, a nad czym może jeszcze popracować. Po każdym spotkaniu do zapamiętania są polecenia, które będą ćwiczone na kolejnych zajęciach.  Zaczęliśmy od najprostszych poleceń: siad, leżeć i twist – dzieci powinny już zapamiętać, że do poleceń słownych są również gesty pokazywane prawą ręką, a z lewej zawsze podajemy smakołyk. Niezależnie od wszystkich tematów, jakie pojawią się zasygnalizowane przez dzieci przede wszystkim ćwiczymy tutaj rozwijanie swoich mocnych stron i wykonujemy ćwiczenia z zakresu teorii umysłu. Udział starszych uczestników – wolontariuszy ma na celu nie tyle pomoc młodszym kolegom, ale przede wszystkim wskazać jak można się zachowywać, rozmawiać między sobą, budować relacje w grupie. Takich rzeczy najlepiej uczyć się przez wspólne działanie.

Zdjęcia z zajęć są wyjątkowe, dziękujemy za ich wykonanie:) zapraszamy do galerii ze spotkań na naszej stronie w zakładce FotoGalerie.

IMG_3732

comment closed