Home

Dwuletni projekt na lata 2020-2022 realizowany przy wsparciu PFRON – informacja o projekcie

Posted by beata | On: Kwi 15 2020

Tak!!! Mamy! Nowy, wspaniały, aktywny, dwuletni projekt współfinansowany przez PFRON. Kierunek – AKTYWNOŚĆ! Tytuł – Samodzielnie i aktywnie chcę poznawać świat! Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży wspierające samodzielność. 

W marcu 2020 r. zakończyliśmy nasz dwuletni projekt terapeutyczny dofinansowany przez PFRON. Aby zapewnić ciągłość terapii oraz zaproponować intensywne wsparcie nowo zgłaszającym się osobom do naszej Fundacji złożyliśmy wniosek w konkursie 1/2019 PFRON. Jeszcze w marcu nie byliśmy pewni, czy otrzymamy dofinansowanie, tym bardziej, że sytuacja związana z koronawirusem dotyczyła każdego obszaru. Czekając na decyzje o dofinansowaniu lub nie projektu planowaliśmy rozwinąć aktywności odpłatne, aby utrzymać Fundację. Zatem cały czas aktywnie pracowaliśmy przygotowując się do dobrej pracy online oraz powrocie do zajęć, gdy sytuacja się wyjaśni. Cierpliwie obserwowaliśmy też komunikaty PFRON. Byliśmy przygotowani na natychmiastowe działania w każdej chwili. W kwietniu otrzymaliśmy informację z PFRON o przyznanym dofinansowaniu i rozpoczęliśmy przygotowania do pełnej realizacji projektu.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu i kierunek aktywności – „Samodzielnie i aktywnie chcę poznawać świat – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży wspierające samodzielność”. Większość zajęć będzie związana z zajęciami terapeutycznymi w Ośrodku terapii oraz prowadzone w domu z obecnością terapeuty w sposób zdalny. Zajęcia będą miały różnorodną formę, najważniejszym celem jest aktywność i samodzielność uczestników.

Celem projektu jest umożliwienie kontynuacji lub rozpoczęcie działań terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych. Działania te mają na celu uzyskanie większej samodzielności i aktywności uczestników dzięki specjalistycznym zajęciom.

Skrócony, planowany harmonogram – kwiecień-czerwiec:
– w każdym miesiącu jedno indywidualne spotkanie w ramach psychoedukacji – w tym spotkanie online;
– w każdym miesiącu jedno indywidualne spotkanie w ramach mentora (trenera uczestnika) – w tym spotkania online;
– 3 spotkania uspołeczniające w grupach (również online) w celu przygotowania planu terapii, ustalenia potrzeb terapeutycznych, poznania i zmotywowania uczestnika;
– przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej uczestników (z wykorzystaniem kontaktu internetowego);
– warsztaty dla rodziców (również internetowe).
W czerwcu planowana jest wycieczka kilkugodzinna.
Zajęcia na pływalni od maja lub od momentu otwarcia pływalni, również w wakacje. Latem letni turnus stacjonarny dla samodzielnych dzieci. Od września stałe zajęcia terapeutyczne zgodnie z ustalonymi przed wakacjami formami wsparcia. Harmonogram dostosowany będzie do sytuacji epidemiologicznej.

Uczestnicy projektu – dzieci, młodzież, młode osoby dorosłe niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Jeżeli osoba ma orzeczenie, którego termin upłyną w czasie trwania koronowawirusa i pojawiły się trudności w aktualizacji orzeczeń, ważność orzeczcenia jest przedłużona zgodnie z komunikatami PFRON. Projekt dotyczy osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Miejsce realizacji – większość zajęć terapeutycznych odbywać się będzie w placówce, w Ośrodku Terapii Fundacji w Wołominie, ul. Mieszka I 8. Część zajęć będzie się odbywała na pływalni w Wołominie, przewidziane są też aktywności poza placówką, zajęcia online oraz w sytuacjach szczególnych również w domu uczestnika projektu. Planowana jest wycieczka dla uczestników. Miejsca zajęć i sposób realizacji będzie dostosowany do specyfiki pracy w okresie epidemii.

Zajęcia online – ze względu na obecną i spodziewaną sytuację związaną z koronawirusem, część zajęć terapeutycznych będzie prowadzona również w systemie online z wykorzystaniem kamery internetowej.

Termin realizacji – od kwietnia 2020 do marca 2022 roku. Udział uczestnika obejmuje okres 2 lat, udział w projekcie oznacza dwa lata wspólnej pracy terapeutycznej.

Rekrutacja do projektu – zasady rekrutacji, regulamin projektu i harmonogram podane zostaną w kolejnym artykule. Ważne – podczas rekrutacji posługujemy się nadanym numerem ID. Warunkiem udziału jest przesłanie ankiety zgłoszenia i nadania numeru ID uczestnika – skrót do ankiety zamieszczony jest na stronie www.

Instytucja wspierająca – projekt dofinansowany jest przez PFRON. Pozostałą część nasza organizacja musi zdobyć sama. Są to wpłaty i darowizny uczestników projektu.

Odpłatność – zajęcia w projekcie są nieodpłatne. Opiekunowie uczestników będą poproszeni o wsparcie realizacji projektu i bez Państwa wsparcia nie uda nam się prowadzić projektu.

comment closed