Home

31.03.2021 – koniec I ETAPU projektu PFRON 2020-2022

Posted by beata | On: mar 09 2021

Projekt pod nazwą „Samodzielnie i aktywnie chcę poznawać świat- zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży wspierające samodzielność” współfinansowany przez PFRON w ramach oferty konkursowej „Kierunek Aktywność 1/2019” podzielony jest na dwa etapy. 

I Etap projektu kończymy 31.03.2021 i powinniśmy płynnie wejść w drugi etap realizacji projektu.

Zakończenie I etapu oznacza:

  • Podsumowanie i omówienie efektów z terapeutą prowadzącym terapię.
  • Weryfikację i ocenę uzyskanych celów terapeutycznych dla I etapu.
  • Weryfikację i ocenę zaangażowania w proces terapii całego zespołu – uczestnik, rodzic, terapeuta.
  • Weryfikację i możliwości udziału uczestnika w dalszym etapie projektu.
  • Aktualizację IPD (Indywidualnych Planów Działań).
  • Aktualizację danych.
  • Przygotowanie do drugiego etapu projektu.

W marcu terapeuci realizujący zajęcia przygotują spotkania podsumowujące, ocenią efekty pracy, zaangażowania dziecka, rodzica i całego zespołu terapeutycznego. Na podstawie wypełnionych dotychczas ankiet oraz obserwacji wynikających z pracy w projekcie zaproponowane zostaną zmiany lub kontynuacja działań.

DALSZE DZIAŁANA W PROJEKCIE: w kwietniu kontynuacja zajęć terapeutycznych i przygotowanie do wprowadzenia zmian. Od Maja zmiana formy, liczby godzin oraz rodzaju zajęć – będą to tylko zajęcia diagnostyczne indywidualne i grupowe, zajęcia w formie spotkań grupowych, planowane są wycieczki i letni turnus stacjonarny, a następnie powrót do zajęć terapeutycznych.

Informacje o harmonogramie II Etapu w kolejnym artykule.

comment closed