Home

Kontakt do terapeuty


Poniżej znajdują się kontakty do terapeutów proponujących zajęcia odpłatne współpracujących z naszą Fundacją. Fundacja nie uczestniczy w umawianiu zajęć odpłatnych u terapeutów. Terapeuci mają stawki ujednolicone.

Terapeuci wymienieni są w kolejności alfabetycznej:

Banaszek Agnieszka

Bandolet Beata

Bandolet Karolina

Dubiel Agnieszka

Sumara Wacława