Home

Podsumowanie roku 2017

Posted by beata | On: Sty 30 2018

Rok 2017 był kolejnym, intensywnym rokiem podczas którego stale wzrastała liczba zajęć jakie proponujemy oraz liczba podopiecznych Fundacji. Niektóre osoby są stale pod opieką Fundacji, inne korzystają z konsultacji. Stale rośnie liczba osób oczekujących wsparcia, największą grupę obecnie stanowią osoby z diagnozą ze spektrum autyzmu w tym zespołu Aspergera.

Podstawowa statystyka roku 2017 wygląda następująco:

statystyka 2017

Był to piąty rok działania Fundacji od jej powołania, kolejny rok realizacji bardzo dużych projektów współfinansowanych przez PFRON oraz Powiat Wołomiński.

Praca w Fundacji odbywa się stale, chociaż w miesiącach letnich nie wszystkie formy zajęć odbywają się, zajęcia na pływalni oraz niektóre zajęcia terapeutyczne odbywały się również w lipcu i sierpniu.

Sukcesem roku 2017 było wprowadzenie nowych, unikalnych form wsparcia – grafomotoryki oraz terapii w wodzie metodą Halliwick. Dzięki temu włączyliśmy mozliwość pracy z dziećmi i młodzieżą w kolejnych obszarach.

Zespół nie tylko odpowiednio przygotowanych, ale również doświadczonych terapeutów stale wspiera dzieci i konsultuje problemy między sobą. W skład zespołu wchodzą specjaliści z dziedziny logopedii, psychologii, pedagogiki oraz wielu metod wspomagających pracę w określonych obszarach.

 

comment closed