Home

O nas


Fundacja Słyszę Mówię Czuję została powołana przez grupę specjalistów i rodziców związanych z Ośrodkiem Terapii Rodzin Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu i Zaburzeniami w Rozwoju Mowy w Wołominie. Nasze działania koncentrują się wokół Ośrodka Terapii, założonego w 2002 roku.

Pod opieką naszej Fundacji jest około 80 rodzin dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy. Każde dziecko i sytuację w jakiej się znajduje traktujemy indywidualnie – wspieramy wiedzą i terapią, a także działaniami integracyjnymi na rzecz dzieci z problemami w rozwoju mowy. Mamy już ogromne doświadczenie, dlatego pod naszą opieką są rodziny dzieci z różnymi problemami.

Współpracujemy z poradniami, przedszkolami i szkołami – nasze opinie są pomocne podczas konsultacji w poradniach i szkołach.

Zespół Fundacji składa się ze terapeutów oraz rodziców dzieci, którzy niejednokrotnie dysponują niedostępną terapeutom wiedzą z zakresu spontanicznych zachowań dzieci i młodzieży. Dzięki temu możemy realizować działania całościowo reagując na potrzeby dzieci i rodziny.