Podsumowanie roku 2017

Rok 2017 był kolejnym, intensywnym rokiem podczas którego stale wzrastała liczba zajęć jakie proponujemy oraz liczba podopiecznych Fundacji. Niektóre osoby są stale pod opieką Fundacji, inne korzystają z konsultacji. Stale rośnie liczba osób oczekujących wsparcia, największą grupę obecnie stanowią osoby … Continue readingPodsumowanie roku 2017