22q11

22q11, zespół Di George’a, mikrodelecja 22 chromosomu Listopad to miesiąc świadomości o 22q11. Już od kilku lat w Polsce i na świecie prowadzona jest Kampania Poszerzająca Świadomość o 22q11. 22q11 to mikrodelecja 22 chromosomu. Mikrodelecja oznacza, że ubytek fragmentu chromosomu … Continue reading22q11